ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε μέσω του ιστοχώρου μας, μέσα σε δεκατέσσερεις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους και αφού πρώτα μας ενημερώσετε σχετικά.  Προϋπόθεση για την επιστροφή είναι,  τα προϊόντα να βρίσκονται στην συσκευασία που σας παραδόθηκαν, χωρίς να έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί. Για τον σκοπό αυτό,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό έγγραφο υπόδειγμα υπαναχώρησης, που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.  Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος της αποστολής και επιστροφής τους με το ίδιο μέσον που σας έχουν αποσταλεί. Αν δεν επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος με κάποιο άλλο, η αξία των προϊόντων θα σας επιστραφεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή του από εμάς.